ChatGPT

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ được phát triển bởi OpenAI đã đạt được kết quả đổi mới trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. ChatGPT cho phép người dùng trao đổi ý kiến qua các cuộc trò chuyện tự nhiên và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.ChatGPT cung cấp hơn 100 mô hình ngôn ngữ, cho phép người dùng trò chuyện với ChatGPT bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Lý do mà thế giới đang quan tâm đến ChatGPT là độ chính xác cao của nó. Nó đã cho thấy một độ chính xác ấn tượng lên đến 87,4% trong bài kiểm tra GLUE, đây là một chỉ số đại diện trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên.Như vậy, ChatGPT không bị giới hạn trong các quốc gia hoặc lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, nó được áp dụng và sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chatbot tư vấn, phần mềm dịch tự động, tạo công thức nấu ăn và tạo câu hỏi kiểm tra trong giáo dục.

Scroll to Top