Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website của chúng tôi là: https://vn.appflix.cc

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập địa chỉ IP của khách và chuỗi thông tin người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng từ các trang web khác (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách tương tự như khi khách truy cập đã ghé thăm trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các công cụ theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Thời gian chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận đó và siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu trữ vĩnh viễn. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và tự động phê duyệt các bình luận tiếp theo thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Quyền hạn của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn

Nếu bạn có một tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp xuất bản chứa dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi bắt buộc phải lưu giữ cho mục đích quản lý, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.

Scroll to Top