Terminal

Ứng dụng Terminal là một công cụ giao diện dòng lệnh được sử dụng trên hệ điều hành macOS. Nó cho phép bạn kiểm soát máy tính và thực hiện các tác vụ khác nhau bằng cách sử dụng các lệnh dựa trên văn bản. Mặc dù thường được sử dụng bởi các nhà phát triển và chuyên gia, nhưng ngay cả người dùng thông thường cũng có thể học và sử dụng một số lệnh cơ bản. Terminal là một công cụ mạnh mẽ để quản lý máy tính của bạn một cách hiệu quả.

Scroll to Top