Image AI

Image AI (Trí tuệ nhân tạo hình ảnh) đề cập đến công nghệ trí tuệ nhân tạo được sử dụng để nhận dạng, phân loại, tạo ra và xử lý hình ảnh. Công nghệ này sử dụng thị giác máy tính và thuật toán học sâu để hiểu và diễn giải hình ảnh.Trong việc nhận dạng và phân loại hình ảnh, nó cung cấp khả năng nhận dạng và phân loại các đối tượng, khuôn mặt, cảnh quan và nhiều hơn nữa trong một bức ảnh. Ví dụ, nó có thể nhận dạng khuôn mặt của con người hoặc động vật trong một bức ảnh, hoặc nhận biết các đối tượng như ô tô, tòa nhà và các đối tượng khác.Việc tạo ra hình ảnh liên quan đến việc tạo ra các hình ảnh mới dựa trên các mô tả văn bản hoặc hình ảnh mẫu đã cho. Điều này cho phép tạo ra các hình ảnh tưởng tượng không tồn tại thực tế.Việc xử lý hình ảnh bao gồm việc chỉnh sửa hoặc cải thiện hình ảnh. Nó có thể bao gồm các nhiệm vụ như tăng độ phân giải của một hình ảnh, loại bỏ nhiễu, điều chỉnh cân bằng màu sắc và nhiều hơn nữa.

Scroll to Top