A.I.

A.I. viết tắt của "Trí tuệ nhân tạo" và ám chỉ đến các hệ thống máy tính nhằm mô phỏng các khả năng của con người như học tập, lập luận và ra quyết định. Các công nghệ như mạng nơ-ron nhân tạo, học máy, học sâu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên được sử dụng chủ yếu để giải quyết các vấn đề như nhận diện mẫu, ra quyết định, tự động hóa và dự đoán.

Scroll to Top